Payroll Services Specialist

Remote • Growth / Sales • Full time

Payroll Services Specialist


We are looking for a Payroll Services Specialist who will be part of the Payroll Services team to ensure the clients’ payroll processes run smoothly and reported accurately. 


About Us

Meet one of the best startups in Turkey. Kolay’s journey started in 2015, with the desire to simplify and ease the work of human resources in companies and organizations all over the world, and allow their employees to funnel their energy and time on various other activities.


Today, Kolay is a cloud-based HR management software that smooths the processes to manage expenses, leaves, overtime, shifts, and much more, and is trusted by more than 2.500 companies and organizations and 200k employees worldwide.


In only a few years, Kolay has changed the way HR works.

Let's make the world easier together, join us.


Responsibilities

 • Ensuring the statement of employment and severance processes and procedures are followed
 • Processing timesheets and score cards (Puantaj) for clients
 • Calculating wage accruals and running payrolls
 • Running calculations for seniority allowances, payments in lieu of notice, and other allowances
 • Following up SGK accruals and incentives for clients and their employees
 • Following up the tax declarations and returns
 • Submitting and monitoring fiscal and other payroll reports to clients as needed


Qualifications

 • Bachelor's degree in business or related fields
 • Experience in a payroll management fast-paced environment
 • Knowledge of tax & labour laws, and SGK practices 
 • Good understanding of the fiscal procedures
 • Excellent communications and follow-up skills
 • Strong computer literacy especially Microsoft Office applications
 • Exceptional multitasking and organizational skills
 • Able to work effectively with supervision


Benefits

 • Being part of one of Turkey’s most successful startup
 • Competitive salary
 • Remote working opportunity
 • Premium private health insurance
 • Training and learning support
 • Food card
 • Subscription to digital platforms (such as Spotify, Netflix, Storytel)


— — —


Bordro Hizmetleri Uzmanı


Müşterilerin bordro süreçlerinin sorunsuz çalışmasını ve doğru bir şekilde raporlanmasını sağlamak için Bordro Hizmetleri ekibinin bir parçası olacak bir Bordro Hizmetleri Uzmanı arıyoruz.


Hakkımızda

Türkiye'nin en iyi startup'larından Kolay ile tanışın. Kolay'ın yolculuğu, 2015 yılında şirket ve kuruluşlardaki insan kaynakları süreçlerini kolaylaştırmak  hedefiyle başladı.


Kolay, 2500’den fazla kurum tarafından çalışanlarının izinlerini, fazla mesaileri, vardiyaları ve çok daha fazlasını yönetmek için kullanılan bulut tabanlı bir İK yönetimi yazılımıdır.


Sadece birkaç yıl içinde Kolay, İK'nın çalışma şeklini değiştirdi.


Görev sorumlulukları

 • Personel işe giriş ve işten çıkış süreçlerinin yürütülmesi 
 • Puantaj tablolarının hazırlanması
 • Ücret tahakkuklarının hesaplanması ve bordronun hazırlanması 
 • Kıdem, ihbar ve diğer tazminatların hesaplanması
 • SGK tahakkuk ve teşvik işlemlerinin takip edilmesi
 • Muhtasar beyanname işlemlerinin takip edilmesi
 • Maliyet tablo ve raporlarının izlenmesiAranan nitelikler

 • İşletme, çalışma ekonomisi, İK yönetimi veya ilgili alanlarda lisans derecesine sahip
 • Bordro hazırlama ve yönetme süreçlerinde tecrübeli
 • Vergi Kanunu, İş Kanunu ve SGK uygulamaları hakkında bilgi sahibi
 • Mali prosedür ve yaklaşımlara ilgili
 • Sağlam  iletişim ve takip becerilerine sahip  
 • Microsoft Office uygulamaları başta olmak üzere etkin yazılım kullanabilen
 • Yoğun çalışma temposuna düzenle uyum sağlayabilen
 • Bordro danışmanları ve mali müşavirler gözetiminde etkili çalışabilecek


Haklar ve faydalar

 • Türkiye'nin en başarılı startup'larından birinin parçası olmak
 • Rekabetçi maaş
 • Uzaktan çalışma imkanı
 • Premium özel sağlık sigortası
 • Eğitim ve öğrenim desteği
 • Yemek kartı
 • Dijital platformlara abonelik (Spotify, Netflix, Storytel gibi)